Samenwerking tussen Anymal en ZooEasy - Anymal

Samenwerking tussen Anymal en ZooEasy

Al enige tijd is Team ZooEasy op zoek naar een manier om ZooEasy mobiel aan te bieden. Naast het gebruik op de tablet en laptop of PC zou het natuurlijk ook heel handig zijn om ZooEasy als app op de mobiele telefoon te kunnen gebruiken. ZooEasy helpt fokresultaten te verbeteren en is beschikbaar voor fokkers en organisaties van allerlei diersoorten. In de ZooEasy database kan je makkelijk stambomen maken en inteeltpercentages berekenen.

Op donderdagmiddag 22 juni is er tijdens een bijeenkomst op het kantoor van de GD te Deventer van gedachten gewisseld over hoe een samenwerking tussen ZooEasy en Anymal er uit kan zien. Wat kunnen beide partijen elkaar bieden, hoe kunnen ze elkaar aanvullen en versterken? Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van verschillende partijen aanwezig. Naast medewerkers van ZooEasy en Anymal waren er onder andere bestuursleden van hondenrasverenigingen en stamboekverenigingen voor schapen, geiten, koeien, varkens en alpaca fokkers. Ook kinderboerderijen waren vertegenwoordigd.

Onder het genot van een hapje en drankje dachten alle aanwezigen actief mee over de voorgelegde stellingen en vragen. Onderwerp van gesprek was o.a. wat de belangrijkste voordelen en functies van ZooEasy en Anymal zijn, welke functies van ZooEasy men terug zou willen zien in Anymal, wat Anymal zou moeten bieden om meerwaarde te geven aan ZooEasy, en wat men vooral niet wil zien als gevolg van de samenwerking.

Uit alle feedback kwamen een aantal gewenste functionaliteiten naar voren voor een samenwerking tussen ZooEasy en Anymal. Denk bijvoorbeeld aan het snel opvragen van informatie, het kunnen maken en uploaden van foto’s, het uploaden van documenten en het toevoegen van taken en herinneringen. De aanwezigen waren enthousiast over de potentiële samenwerking. Met deze tips en informatie gaan we dan ook vol goede moed aan de slag om de samenwerking verder vorm te geven. Wij houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!